Duygusal Denge (PiKi 2 – Bütünsel Kinesiyoloji) (Eskişehir)

2.800,00 


Kategoriler:

Seviye 2

Katılım için önkoşul: Bu workshop’a katılmak için, Zihinsel Denge (PİKİ Seviye 1) workshop’unu almış olmanız gerekir.
Not: Bu workshop senede bir kez verilmektedir.

• Duygusal Denge workshop’unda, Beden/Zihin/ Duygu/Ruh bütünlüğünün ağırlıklı olarak duygusal boyutu üzerinde çalışma yapılır. Bu workshop’da bilinçaltınızın derin katmanlarında yer alan çekirdek inançlarınızı keşfedecek, sizi sabote eden inançların duygusal kayıtlarını silmeyi ve değiştirmeyi öğreneceksiniz.