TAAHHÜTNAME

• Kuraldışı Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından organize edilen workshoplar, seminerler, danışmanlıklar, koçluklar, toplantılar ve geziler bilgilendirme, farkındalık artırma, bireyin özgücünü ve yaşamın getirdiği problemlerin üstesinden gelebilme yetisini kazandırma, yaşam içindeki performansını yükseltme ve bireysel olarak gelişimini destekleme amaçlıdır. Bu workshoplar, seminerler, danışmanlıklar ve koçluklar medikal, psikolojik ve psikiyatrik tedavi ve terapi amaçlı değildir. • Workshopların ve toplantıların bir kısmının ya da tümünün katılımcılar tarafından hangi amaçla olursa olsun ses, görüntü yoluyla, elektronik, dijital ya da başka yollarla kaydedilmesi, izinsiz fotoğraf çekilmesi yasaktır. • Kuraldışı Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Yaşam Okulu ve Bütünsel Kinesiyoloji workshoplarının (egzersizler, materyaller vb. içeriğinin) telif hakları Kuraldışı Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. ile Nil Gün ve Saim Koç’a aittir. Workshopların içerikleri, egzersizleri ve materyalleri katılımcılar tarafından ticari amaçla kullanılamaz. • Ödeme yapıldıktan sonra kayıt kesinlik kazanır. 1. Yukarıda yazılanları dikkatlice okudum. Kuraldışı Yayıncılık Eğitim Danışmanlık tarafından organize edilen workshoplara, seminerlere, danışmanlık ve koçluk hizmetlerine, toplantılarına ve aktivitelerine katılmama engel teşkil edecek bir durumumum olmadığını beyan ediyor ve kendi rızamla katılıyorum. 2. Workshopların medikal tedavi ve terapi amaçlı olmadığını, eğitmenlerin ve asistanların (aksi belirtilmedikçe) medikal ve psikolojik sağlık uzmanları olmadığını biliyorum. 3. Workshoplara kendi adıma ve kendi gerçek ad ve soyadımla sadece kendimi geliştirme amacıyla katılıyorum. Bireysel gelişimimden sadece kendimin sorumlu olduğunu biliyorum. (Not: On sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin çalışmalarımızdan faydalanması için ebeveyninden en az birinin onayı gerekmektedir.) 4. Workshopların bir kısmını ya da tümünü hangi amaçla olursa olsun ses, görüntü yoluyla, elektronik, dijital ya da başka yollarla kaydetmeyeceğimi, izinsiz fotoğraf çekmeyeceğimi, bu kurala uymadığım takdirde, hiçbir ücret iadesi yapılmaksızın derhal katılımıma son verileceğini biliyor ve kabul ediyorum. 5. 7 maddeden ibaret bu taahhütname, Kuraldışı Yayıncılık Eğitim Danışmanlık tarafından organize edilmiş ve katılmayı seçtiğim tüm workshop ve seminer modülleri, danışmanlık ve koçluk hizmetleri, toplantıları ve aktiviteleri için geçerlidir.

6. İPTAL / ERTELEME / İADE KOŞULLARI 6.1. Kayıt kesinlik kazandıktan sonra yapılacak erteleme veya iptal taleplerinin workshop tarihinden en az 72 saat önce bildirilmesi gerekir. En az 72 saat öncesinden bildirmek koşuluyla erteleme durumunda, aynı başlıklı eğitime -fiyatında bir artış olmuşsa fiyat farkını ödeyerek- bir kez daha katılma olanağı sunulur. Bu olanağı da kullanmaması halinde daha sonra - kontenjan müsait olduğu takdirde - eğitim fiyatının yüzde 50'sini ödeyerek katılabilir. 6.2. Eğitim paketlerinde yer alan eğitim modüllerine katılım, her modülün takvimde yer alan ilk eğitim tarihleri için geçerlidir. Erteleme kuralları, paket almış olanlar da dahil, tüm katılımcılar için aynıdır. Erteleme, eğitimlere ilk kayıt tarihinden itibaren 2 (iki) yıl ile sınırlıdır. 6.3. Eğitime ilk kayıt tarihinden itibaren 2 (İki) yıl içinde katılımcı eğitime ya da paket eğitimlerin herhangi bir modülüne herhangi bir nedenle katılmaz ise para iadesi yapılmaz ve katılım hakkını kaybeder. 6.4. Workshop tarihinin başlangıcından 72 saatten daha az zamanda yapılan rezervasyon iptallerinde, para iadesi yapılmaz, erteleme hakkı kullanılamaz. 6.5. Bilgi verilmeksizin eğitime gelinmemesi durumunda para iadesi yapılmaz ve kişi sunulan seçeneklerden istifade etme hakkını kaybeder. 7. İhtilaf halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

Bize nasıl ulaştınız?

14 + 11 =