TAAHHÜTNAME

TAAHHÜTNAME

Kuraldışı Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından organize edilen workshoplar, danışmanlıklar, koçluklar, farkındalık artırma, bireyin özgücünü kazandırma, yaşamın getirdiği problemlerin üstesinden gelebilme yetisini kazandırma, yaşam içindeki performansı yükseltme ve bireysel olarak gelişimi artırma amaçlıdır.
Bu workshoplar, danışmanlıklar ve koçluklar medikal, psikolojik ve psikiyatrik tedavi ve terapi amaçlı değildir.
Bipolar bozukluk, paranoya, psikoz, şizofreni, manik depresif vb. psikiyatrik teşhis konulan bireylerin, tedavi görmüş olsalar bile bu workshoplara katılmaları uygun değildir.
Workshopların ve toplantıların bir kısmının ya da tümünün katılımcılar tarafından hangi amaçla olursa olsun ses, görüntü yoluyla, elektronik, dijital ya da başka yollarla kaydedilmesi, izinsiz fotoğraf çekilmesi yasaktır.
Kuraldışı Eğitim ve Danışmanlık Yaşam Okulu ve Bütünsel Kinesiyoloji workshoplarının (egzersizler, materyaller vb. içeriğinin) telif hakları Kuraldışı Eğitim ve Danışmanlık Ltd. şirketi ile Nil Gün ve Saim Koç’a aittir. Diğer workshopların telif hakları, workshopı hazırlayan eğitimciye aittir. Workshopların içerikleri, egzersizleri ve materyalleri katılımcılar tarafından ticari amaçla kullanılamaz, bir başkası üzerinde uygulanamaz.
Kuraldışı Eğitim Danışmanlık ile Kuraldışı Eğitim Danışmanlık eğitmenleri, asistanları ve çalışanları, katılımcıların workshoplarda kazandığı bilgi ve deneyimleri kendi hayatlarında kendilerine özgü yorumlama ve uygulamaları / uygulayamamaları sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü sonuçtan dolayı hiçbir şekilde yasal olarak sorumlu tutulamaz.

1. Yukarıda yazılanları dikkatlice okudum. Kuraldışı Eğitim ve Danışmanlık tarafından organize edilen workshoplara, danışmanlık ve koçluk hizmetlerine,  katılmama engel teşkil edecek bir durumumum olmadığını beyan ediyor ve kendi rızamla katılıyorum.
2. Workshop öncesi, süreci ve sonrasında fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığımdan sadece ben sorumluyum.
3. Workshopların medikal tedavi ve terapi amaçlı olmadığını, eğitmenlerin ve asistanların (aksi belirtilmedikçe) medikal ve psikolojik sağlık uzmanları olmadığını biliyorum.
4. Workshoplara kendi adıma ve kendi gerçek ad ve soyadımla sadece kendimi geliştirme amacıyla katılıyorum. Bireysel gelişimimden sadece kendimin sorumlu olduğunu biliyorum.
5. Workshopların bir kısmını ya da tümünü hangi amaçla olursa olsun ses, görüntü yoluyla, elektronik, dijital ya da başka yollarla kaydetmeyeceğimi, izinsiz fotoğraf çekmeyeceğimi, bu kurala uymadığım takdirde, hiçbir ücret iadesi yapılmaksızın derhal eğitimime son verileceğini biliyor ve kabul ediyorum.
6. Teşhis edilmiş hiçbir psikiyatrik rahatsızlığım olmadığını, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığımın workshoplara katılarak kendimi geliştirmeme uygun olduğunu beyan ediyorum. Bu konuda doğru bilgi vermediğim takdirde ve workshop sürecinde yalan beyanımın açığa çıkması halinde hiçbir ücret iadesi yapılmaksızın derhal eğitimime son verileceğini biliyor ve kabul ediyorum.
7. Workshop öncesi, süreci ya da sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal sonuçlardan dolayı Kuraldışı Eğitim ve Danışmanlık’ın, eğitmenlerinin, asistanlarının ya da çalışanlarının benim, vasim, ailem, şirketim, mirasçılarım ya da beni temsil etme yetkisine sahip herhangi biri tarafından yasal olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan ediyorum.
(Not: On sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin çalışmalarımızdan faydalanması için ebeveyninden en az birinin onayı da gerekmektedir.)
8. Bu taahhütname, Kuraldışı Eğitim ve Danışmanlık tarafından organize edilmiş ve katılmayı seçtiğim tüm workshop modülleri, danışmanlık ve koçluk hizmetleri için geçerlidir.
9. Ödemeniz bize ulaştığında kaydınız kesinlik kazanmış olacaktır.
10. Kayıt kesinlik kazandıktan sonra yapılacak eğitim değişiklikleri workshop tarihinden en az 15 gün önce bildirilmesi gerekir. Erteleme yapılması halinde katılımcı en geç on iki ay içinde workshopa katılmak durumundadır. Aksi takdirde para iadesi yapılmaz.
11. Kayıt kesinlik kazandıktan sonra, workshop tarihinden 15 gün önce yapılan rezervasyon iptallerinde workshop bedelinin üçte ikisi geri ödenir, workshop tarihinden 7 gün önce yapılan iptallerde workshop bedelinin üçte biri iade edilir. Workshop tarihinden 7 günden az kalan süre içerisinde yapılan iptallerde para iadesi yapılamaz.
12. İhtilaf halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.