Öğrenci ve Ebeveyn Koçluğu

Danışman: Betül Varol

Her çocuk dünyaya gelirken sonsuz yaratıcılık, yetenek ve içsel güçlerle doğar. Ancak pek çok çocuk sistem, çevresel etkenler, dayatmalar, yönlendirmeler ve baskılar sonucunda sahip olduğu bu potansiyeli henüz keşfedemeden, doğuştan getirdiği hediyelerini açma fırsatı bile bulamadan gerçekte kim olduğunun farkında olmayan bir yetişkine dönüşür.

Öğrenci koçluğunun amacı; gençlere kendini tanıma ve amaçlarını gerçekleştirme yolculuklarında rehberlik etmek, yaşamın en kritik dönemlerinden biri olan ergenlik dönemi sorunlarını aşmalarında yardımcı olmak ve “yaşadığı gibi düşünen kişi” olmak yerine “düşündüğü gibi yaşayan birey” olmalarına katkı sağlamaktır.

Ebeveyn koçluğunun amacı ise; anne-babaların ebeveynliklerini geliştirmelerinde, aile içi çatışma ve iletişim sorunlarını çözümlemelerinde, özsaygısı yüksek, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmelerinde yol arkadaşı olmaktır.

U Y A R I

Kuraldışı Akademi tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.