Yaşam Koçluğu

“Herkes kendisi için bir derstir, yeter ki insan kendisini yakından görmesini bilsin” demiş Montaigne.

Bireysel Yaşam Koçluğu, temelde hem danışan hem de koç için bir öğrenme, kendini geliştirme, kendini yakından görme aracıdır.

Yaşam Koçluğu sistemi içinde, bireyin kendine uygun hedefi bulmasına ve bu hedefe giden yolculuğuna rehberlik edilir. Bu rehberlik esnasında yapılan karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımı yolculuğu renklendirir ve zenginleştirir.

Danışan, belli bir alanda gelişme isteğinden yaşamını tamamen değiştirme isteğine kadar, değişik konularda ve değişik ölçülerde koçun rehberliğini talep edebilir.

Belli bir hedefe doğru yapılan koçluk çalışması yaşamın başka boyutlarını da dolaylı olarak etkiler ve güzellikler katar.

Bireysel Yaşam Koçluğu, danışanın ihtiyaçlarına, inançlarına ve değerlerine uygun rehberlik yapmayı gerektiren bir yaşam uygulamasıdır. Danışanın davranışlarını düzeltmek, hedefine giden adımları belirlemek, tüm sorularını cevaplar durumda olmak ve cevaplamak, bireysel yaşam koçluğunun özü olan “danışanın kendi potansiyelinin farkındalığını kazanmasını” ortadan kaldırmaktadır.

Koçun geliştiren sorularına danışanın verdiği cevaplar, farkındalıkları ve eylemleri ortaya çıkarır. Koçluk çalışmasının yarattığı heyecana eylemlerle elde ettiği yaşamsal kazanımları katan danışan motive olur ve hedefine yolculuğunu kararlılıkla devam ettirir.

Bireysel Yaşam Koçluğu, azimle ve sebatla kendisine yatırım yapmayı seçenlerin fayda sağladığı bir sistemdir. Karşılaşılan bazı bireysel ve/veya yaşamsal engellerle her ne kadar motivasyon zaman zaman dalgalansa da koçun rehberliğinde devamlılığı seçen danışan, her türlü engeli kendi varoluş gerçeklerine uygun olarak aşar ve kendi potansiyelinin Everest’ine  tırmanmaya devam eder.

Bir kazan-kazan oyunu olan Bireysel Yaşam Koçluğu’nun akış temeli koçla danışan arasındaki güven duygusudur. Koçluk sırasında satır aralarını okumak, sezgilerin aktardığı ipuçlarını sorulara dökmek ve danışanın cevaplarının, ruhunun özündeki en iyiyi adım adım ortaya çıkarması, yaşam içinde dağılmış parçaları bir araya getirir, bütünler. Akış, sağ-sol beynin beraber dansıdır.

Bireysel Yaşam Koçluğu, imgelenenlerin, hayal edilenlerin, hedeflere ve eylemlere dönüşmesidir. Yol ve yolculuk her bireye göre değişir.

U Y A R I

Kuraldışı Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Yaşam Koçları : Berna Esin, Sema Baykara